[SY] Nise x Koi Boyfriend (Completed)

[Hachimitsu_Scans]_Nisekoi_Boyfriend_c01_01

Tác giả: Yamamoto Akaru

Tình trạng: Chỉ làm chapter 03, 05 và extra

Translator & Typer: Ellie

ONLINE

Tại Facebook

DOWNLOAD

COMPLETED